Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich
  i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, promocji działalności PM 9 w Łodzi
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
» Zapoznałam/em się

 
O nas
Grupy
Imprezy i uroczystości
Zajęcia dodatkowe
Dla rodziców.
Archiwum
Lokalizacja
Kadra
Kontakt
RODO - klauzula informacyjna.
Programy i zagadnienia roczne do realizacji.
Teatr przedszkolaka - program zajęć teatralnych.
Play and learn - baw się i ucz.
Bądź Zuch i Chwat, poznawaj z Łodziakiem świat.
Ekolaki w lesie przebywają.
Metoda globalnego czytania wg G. Domana w gr. dzieci 3-letnich.
Program nauczania języka angielskiego dla dzieci 3 - 6 letnich.
Kodowanie na dywanie.
Ekolaki o środowisko dbają i czystym powietrzem oddychają.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
Teatrzyki organizowane przy współudziale Rady Rodziców (kalendarz).
Twórczość własna naszych przedszkolaków.
Ogłoszenia bieżące.
Szwedzki stół.
 

Teatr przedszkolaka - program zajęć teatralnych.

 


„TEATR PRZEDSZKOLAKA”

 

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 9 W ŁODZI

 

 

 

 

PROGRAM OPRACOWAŁA:

Karolina Janowska

POMAGAĆ W REALIZACJI BĘDZIE:

Ewa Godala

 

  

„Dziecko nie jest aktorem, ono bawi się w teatr”


1. WSTĘP:Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli teatralnych, ale przede wszystkim zabawa w teatr. Dziecięce teatrzyki są nie tylko wspaniałą formą zabawy, ale też odgrywają ważną rolę w rozwoju dziecka, doskonalą wyrazistą mowę, rozwijają pamięć, pomagają przełamać nieśmiałość i uczą współdziałania w zespole.
Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów wychowywania dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, oderwania się od rzeczywistości. Rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia. Zabawy teatralne pozwalają na łączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuję naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji, na przykład: w śpiewie, mowie, geście, ruchu. Udział dzieci w odtwarzaniu treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się.
Wczesne kontakty ze sztuką zachęcają do własnej twórczości. W teatralnych doświadczeniach kształtują się u dziecka specyficzne głębokie przeżycia artystyczne.

 

2. ZAŁOŻENIA:


Program skierowany jest do dzieci 5 – 6 letnich z Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Łodzi. Zgodnie z naszymi założeniami najważniejszym zadaniem, jakie program ma do spełnienia, poza realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci poprzez różnorodne formy i techniki twórcze. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu.

3. CELE:


Cele główne:
• rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej;
• rozwijanie uzdolnień twórczych i zainteresowań teatrem;
• rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim;
• wzbogacenie słownictwa dzieci;
• uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną;
• rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki i ruchu;
• rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym;
• zapoznawanie dzieci z różnymi formami teatralnymi;
• zachęcanie do udziału w zabawach teatralnych inspirowanych czytanym lub opowiadanym tekstem, scenkami z życia lub wymyślonymi przez dzieci;
• doskonalenie pamięci;
• nabywanie odwagi i śmiałości;
• oswajanie ze sceną: odpowiednie zwrócenie się do publiczności, dykcja, siła głosu;

 

Cele operacyjne (DZIECKO):


• uczestniczy w zajęciach teatralnych;
• zna znaczenie podstawowego słownictwa związanego z teatrem;
• wyraża się za pomocą gestu, mimiki i ruchu;
• występuje przed publicznością;

 

4. FORMY PRACY:


• zabawy naśladowcze;
• zabawy tematyczne;
• zabawy z elementami dramy i pantomimy;
• inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, bajek, opowiadań, baśni, legend, mitów;
• udział dzieci w spektaklach i widowiskach teatralnych;
• występy przed publicznością (w przedszkolu i poza nim);

 

5. METODY PRACY:


Metody czynne:

• Metoda samodzielnych doświadczeń – stwarzanie dzieciom warunków do zabawy i innych działań, swobodnego wypowiadania się, podejmowania prób, poszukiwania i bezpośredniego przeżywania poprzez zapewnienie kontaktu z literaturą i sztuką;
• Metoda zadań stawianych dzieciom do wykonania – pobudzenie aktywności artystycznej dzieci, mobilizowanie ich do skupienia uwagi na temacie związanym z teatrem, skłanianie do podejmowania określonych zadań, pełnienia ról;
• Metoda ćwiczeń utrwalających – systematyczne utrwalanie ról, pozytywna motywacja dzieci do samorzutnego utrwalania poznanych czynności i treści;

 

Metody percepcyjne:

 

• Metoda obserwacji i pokazu – oglądanie spektakli teatralnych w wykonaniu aktorów; jak też innych dziecięcych grup teatralnych, oglądanie ilustrowanych utworów literackich;

 

Metody słowne:

 

• swobodna rozmowa;
• dialog;
• opis;
• pogadanka;
• słuchanie czytanych baśni, legend, bajek, mitów;
• opowiadanie treści utworów;

 

Metody aktywizujące:


• drama;
• pantomima;
• pedagogika zabawy;
• gry i zabawy integracyjne;
• aktywność ruchowa;

 

6. TEMATYKA SPOTKAŃ:


PAŹDZIERNIK


• Poznajemy się – ustalenie, czym będziemy się zajmować na zajęciach, określenie zasad pracy, zabawy integracyjne, przykłady zabaw wg metody KLANZA: „Piosenka biednego węża”, „Spokojny taniec”, „Piosenka z ogonka”, „ Hipopotam Hipo”, „Miała baba koguta”, „Jadą, jadą misie”, „Taniec dłoni”, „Telefon”;
• Poznanie podstawowego słownictwa związanego z teatrem: Teatr, aktor, scena, rekwizyt itd. Zabawy kształtujące wyobraźnię: ,,Co trzymasz w ręku?”, ,,Jaka emocje przedstawiam?”. Zabawy twórcze gazetami – rytmiczne darcie gazet przy muzyce Czajkowskiego, ekspresja ruchowa „Tanie liści”;
• Improwizowanie krótkich scenek, indywidualnie i w grupie, zabawy dramowe: „W sklepie”, „Na poczcie”, „U lekarza”;
• Zabawy i ćwiczenia usprawniające poprawną mowę w oparciu o wiersze J. Tuwima;

 

LISTOPAD


• Zabawy pantomimiczne - „Siadasz przy stole, częstujesz się ciastkiem, słodzisz herbatę, rozsypujesz cukier, co robisz?”, wyrażanie uczuć i nastrojów;
• „Bal jesieni”, zapoznanie dzieci z inscenizacją o tematyce jesiennej, przydzielenie ról, próba odegrania przedstawienia (próby przez dwa tygodnie);
• Improwizacje taneczne przy muzyce instrumentalnej. Rytmizacja i melodyzacja tekstów związanych z jesienią;
• Teatr lalek – teatrzyk kukiełkowy „Na straganie”, próby wcielenia się w rolę, zmiana tonu głosu;
• Udział wybranych dzieci w konkursie recytatorskim;
• Prezentacja przed wszystkimi grupami inscenizacji pt: „Bal jesieni”;

 

GRUDZIEŃ

 

• Zabawy naprężające i rozluźniające: „Figurki”, „Ślimaki”, „Nakręcane zabawki”, „Chory pajac”, „Manekin”, „Jaskółki”, „Bajka”, „Zabawa w balony”, „Góra lodowa”, „Dzieci leżą na podłodze”;
• Zabawy kształtujące koncentrację: „Wszyscy w szeregu”, „Morze – brzeg”, „Lustro”, „Most”, „Labirynt”, „Slalom”, „Piłeczki i obręcze”, „Tańcząca piłka”, „Zaczarowana obręcz”, „Maszyna do pisania”, „Klaskanie”, „Wszyscy siedzą w kole”;


STYCZEŃ


• Gry dramatyczne z tekstem: „Z czym kojarzy ci się ta muzyka?, „Scena z bajek” – odgrywanie scenek za pomocą słów, gestu i mimiki, „W krainie pingwinów”;
• Doskonalenie własnych wypowiedzi - samodzielne układanie zdań do obrazka, układanie opowiadań, zabawa w „Plotki”;
• Zabawy muzyczne rozwijające twórczą wyobraźnię, muzykowanie na instrumentach perkusyjnych, przyborach kuchennych, instrumentach wykonanych samodzielnie przez dzieci oraz przyborów niekonwencjonalnych – tworzenia swobodnych tekstów, wyliczanek, melodyzacja i rytmizacja tekstów;
• „Zimowa przygoda”, zapoznanie dzieci z inscenizacją o tematyce zimowej, przydzielenie ról, próba odegrania przedstawienia (próby przez dwa tygodni;
• Zabawy ruchowe z elementami gry aktorskiej: „Berek”, „Wszyscy po jednej stronie sali”, „Wojsko”, „Pociąg”;

 

LUTY


• Występ przed dziećmi z wszystkich grup, zaprezentowanie inscenizacji pt: „Zimowa przygoda”;
• Zabawy plastyczno- konstrukcyjne: „Maski”– wykonanie z papierowego talerza i skrawków materiał;
• Zabawa dramatyczna w formie opowieści ruchowej – „Spotkanie w krainie baśni”- „Ballada o uprzejmym rycerzu”;
• Rozwijanie myślenia twórczego, tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek, wyliczanek; wywiad z drzewem, zającem, wróblem;

 

MARZEC


• „Ekolaki – przedszkolaki”, zapoznanie dzieci z inscenizacją o tematyce ekologicznej, przydzielenie ról, próba odegrania przedstawienia (próby przez dwa tygodnie);
• Zabawy kształtujące interpretację głosową: „Echo”, „ Opowiedz bajkę”;
• Improwizacje słowno - ruchowe do tekstu wiersza J. Tuwima „Lokomotywa”;
• Zabawy z chustą animacyjną przy muzyce;
• Poznanie tekstów pisanych gwarą – próby naśladowania gwarowej mowy;
• Przygotowanie do przeglądu w FSMD;

 

KWIECIEŃ


• Udział w przeglądzie w FSMD;
• Występ przed dziećmi z wszystkich grup, zaprezentowanie inscenizacji „Ekolaki – przedszkolaki”;
• Zabawy kształtujące wyobraźnię, etiuda pantomimiczna: „Pokaż, co widzisz?”, „Maski”, „Malowanie obrazu”;
• Zabawy twórcze, etiudy teatralne obrazujące zdarzenie: „Pożar”, przysłowie: „Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka”;

 

MAJ


• „Wiosenna przygoda”, zapoznanie dzieci z inscenizacją, przydzielenie ról, próba odegrania przedstawienia (próby przez dwa tygodnie);
• Gry dramatyczne z tekstem: „Rozmowa przez telefon”;
• Muzykoterapia - ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce i twórczym opowiadaniu (zastosowanie treningu autogennego);
• Występ przed dziećmi z wszystkich grup, inscenizacja przedstawienia „Wiosenna przygoda”;
• Podsumowanie roku szkolnego, rozmowa z dziećmi nt tego, co się im podobało w zajęciach a, co nie, wyciagnięcie wniosków;

 

7. OSIĄGNIĘCIA DZIECI:


Dzieci będą prezentować swoje umiejętności podczas odgrywania inscenizacji o różnej tematyce. Lepiej zrozumieją też tematykę związaną z ekologią i potrzebą dbania o czyste powietrze. Systematycznie będą też przygotowywane do różnego rodzaju konkursów recytatorskich oraz teatralnych. Na wiosnę przedszkolaki wezmą udział w Festiwalu Sztuki Małego Dziecka.

 

8. EWALUACJA:


Aby przekonać się, czy zajęcia teatralne mają pozytywny wpływ na dzieci oraz w jakim stopniu są osiągane założone na początku roku cele konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. Ewaluację będziemy prowadzić na bieżąco po zakończonych zajęciach. Opierać się będziemy na:
• zaangażowaniu dziecka w zajęcia;
• umiejętności współpracy z kolegami.

 

 


 Przygoda w Stumilowym Lesie.
Święta w lesie.


Kontakt

Przedszkole Miejskie
Nr 9 w Łodzi
Bracka 51a
91-717 Łódź
tel. 0-42 656 24 06

BIP
BIP
 

AUTORZY STRONY
Redakcja:
Anna Kozłowska
Wykonanie strony:
Michał Lasocki
 

LICZNIK ODWIEDZIN
Liczba odwiedzin:
3855842
od 15.01.2006

Użytkowników online:
1