Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich
  i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, promocji działalności PM 9 w Łodzi
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
» Zapoznałam/em się

 
O nas
Grupy
Imprezy i uroczystości
Zajęcia dodatkowe
Dla rodziców.
Archiwum
Lokalizacja
Kadra
Kontakt
RODO - klauzula informacyjna.
Programy i zagadnienia roczne do realizacji.
Teatr przedszkolaka - program zajęć teatralnych.
Play and learn - baw się i ucz.
Bądź Zuch i Chwat, poznawaj z Łodziakiem świat.
Ekolaki w lesie przebywają.
Metoda globalnego czytania wg G. Domana w gr. dzieci 3-letnich.
Program nauczania języka angielskiego dla dzieci 3 - 6 letnich.
Kodowanie na dywanie.
Ekolaki o środowisko dbają i czystym powietrzem oddychają.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
Teatrzyki organizowane przy współudziale Rady Rodziców (kalendarz).
Twórczość własna naszych przedszkolaków.
Ogłoszenia bieżące.
Szwedzki stół.
 

Program nauczania języka angielskiego dla dzieci 3 - 6 letnich.

 

 

WSTĘP

W obecnych czasach niezwykle istotnym jest kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi, nie tylko w zakresie granic naszego państwa i języka ojczystego, ale również poza nim. Zmusza nas do tego wszechogarniająca globalizacja powodująca otwieranie się granic państw na inne kultury, narodowości, języki. Wobec powyższego rozwijanie kompetencji wielokulturowych niejako samoistnie przenika w proces edukacji dzieci. Jednym ze składników takowych kompetencji jest umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie komunikatywnym. Ta umiejętność otwiera człowieka na świat, ludzi, ale również na niezwykle szybko rozwijającą się technologię, z którą każdy z nas spotyka się na co dzień. Dzieci uczą się języka obcego intuicyjnie, ich umysł jest niezwykle chłonny i elastyczny, co w znacznym stopniu ułatwia przyswajanie języków obcych. Należy więc, wykorzystać naturalne zdolności dzieci do ich nauki już od lat najmłodszych,  w których to dziecko równolegle do nauki języka ojczystego swobodnie jest w stanie nabywać umiejętności rozumienia i posługiwania się innym językiem, przynajmniej na poziomie elementarnym


O PROGRAMIE


Niniejszy program „Zabawy z językiem angielskim” powstał z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym, czyli w przedziale wiekowym 3 – 6 lat. Zgodny jest on z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego, która mówi, że zadaniem przedszkola jest: „Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur”.
W programie uwzględniono, iż małe dzieci mają specyficzne potrzeby edukacyjne i wymagają stosowania odpowiednich metod i technik nauczania.

 

CELE PROGRAMU


Cele ogólne:
Nadrzędnym celem „Zabaw z językiem angielskim” jest stwarzanie możliwości osłuchania z językiem obcym, rozróżniania języka obcego od ojczystego, oraz rozwijanie zdolności i umiejętności językowych na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym poprzez inspirującą wyobraźnię i umysł dziecka zabawę oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur.
Proces uczenia się języka angielskiego u małych dzieci to głównie wprowadzenie do rozwijania takich umiejętności jak: słuchanie, mówienie oraz śpiewanie i recytowanie. Tak więc, nauczyciel podejmujący pracę na podstawie niniejszego programu powinien uwzględnić następujące cele szczegółowe.

Cele szczegółowe
Dziecko:

- potrafi przedstawić się w języku angielskim
- rozumie proste polecenia
- nazywa podstawowe kolory
- zna przynajmniej 3 słówka w zakresie jednego kręgu tematycznego
- rozpoznaje wprowadzane piosenki i wierszyki, próbuje je śpiewać/ recytować
- aktywnie i chętnie bierze udział w zabawach i grach
-.reaguje na język gestem i słowem
- liczy w zakresie 1- 5 lub od 1-10 w zależności od wieku
- chętnie słucha bajek, opowiadań i piosenek
- rozumie proste polecenia nauczyciela


 TREŚCI NAUCZANIA

Treści wprowadzane do zajęć muszą wiązać się z konkretnymi przedmiotami i sytuacjami, znajdującymi się w zasięgu wzroku dziecka. W centrum nauki znajdują się nazwy przedmiotów i osób, proste polecenia i zwroty, a więc nauka słownictwa, w żadnym wypadku nie formalna nauka gramatyki. Wobec powyższego nieprzydatne będą określenia, terminy gramatyczne i diagramy, a wyłącznie stale powtarzane przykłady, sensownych, prawdziwych i znaczących dla dziecka zdań. Nauczanie musi odbywać się poprzez atrakcyjne dla dzieci powtarzanie, najlepiej przy pomocy wierszyków, piosenek, rymowanek, których doboru musi dokonać sam nauczyciel, kierując się zainteresowaniami dzieci. 
Poniżej przedstawiono kręgi tematyczne oraz proponowany materiał leksykalny, który należy dostosować do grupy wiekowej dzieci. Oczywiste jest, iż dziecko 3- letnie niekoniecznie będzie liczyło w zakresie 1-10, wobec powyższego nauczyciel ma obowiązek skorelować treści nauczania wychowania przedszkolnego z treściami nauczania języka angielskiego.

PROPONOWANE ZAKRESY TEMATYCZNE

 • liczby 1 – 10

 • kolory

 • zabawki

 • zwierzęta domowe, gospodarskie i dzikie

 • części ciała i twarzy

 • ubrania

 • jedzenie

 • urodziny

 • czynności związane z ruchem

 • członkowie rodziny

 • zakupy i produkty

 • pomieszczenia w domu

 • wyposażenie domu

 • sporty

 • dni tygodnia

 • pory roku

 • typy pogody

 • instrumenty muzyczne

 • środki transportu

 • czynności codzienne

 • święta

 

KATEGORIE GRAMATYCZNE I CZĘŚCI MOWY

 • czasownik to be

 • czasownik to have

 • czasownik modalny can

 • tryb rozkazujący

 • rzeczowniki: forma liczby pojedynczej i mnogiej

 • przymiotniki

 • liczebniki 1 – 10

 • przyimki określające położenie

 

SYTUACJE I FUNKCJE KOMUNIKACYJNE

 • witanie się i żegnanie

 • przedstawianie się

 • podawanie wieku

 • odpowiadanie na pytanie o liczbę

 • nazywanie części ciała

 • nazywanie ubrań

 • nazywanie produktów żywnościowych

 • przedstawianie swoich umiejętności

 • wyrażanie swoich upodobań

 • przedstawianie członków rodziny

 • składanie życzeń z okazji urodzin, świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy

 • nazywanie zwierząt

 • nazywanie ulubionych zabawek

 • nazywanie kolorów

 • określanie pogody

 • nazywanie środków transportu

 

Aneta Czaplińska

 

 


 

Kontakt

Przedszkole Miejskie
Nr 9 w Łodzi
Bracka 51a
91-717 Łódź
tel. 0-42 656 24 06

BIP
BIP
 

AUTORZY STRONY
Redakcja:
Anna Kozłowska
Wykonanie strony:
Michał Lasocki
 

LICZNIK ODWIEDZIN
Liczba odwiedzin:
3855969
od 15.01.2006

Użytkowników online:
1